Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Wspólne działania kontrolne z Policją z Brandenburgii

W poniedziałek 29 lipca br. w godzinach wczesno porannych inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. wspólnie z policjantami z kraju związkowego Brandenburgii przeprowadzili działania kontrolne na lubuskim odcinku autostrady A2. Kontrolowano pojazdy jadące w kierunku zachodniej granicy.

Działania te miały na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. Kontrolujący szczególną uwagę skupili na wykrywaniu ingerencji w zapisy urządzenia rejestrującego, czasie pracy kierowców oraz dokumentacji towarzyszącej wykonywanym przewozom.

Podczas tych kontroli ujawniono 3 niedozwolone urządzenia (2 wyłączniki i 1 magnes) zakłócające pracę tachografu oraz jeden przypadek, w którym kierowca nie rejestrował swojego czasu pracy.

Ujawnione naruszenia skutkowały nałożeniem mandatów karnych na kierowców w łącznej sumie 9850 zł. oraz wszczęciem postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorców.

Ponadto w ujawnionych  3 przypadkach ingerencji w zapisy tachografu inspektorzy ustalili również, że stosowane przez kierowców niedozwolone urządzenia jednocześnie wpływały na prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu.
Od 24 maja br. zmiana wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru jest przestępstwem (art. 306a Kodeksu karnego). Z tego względu inspektorzy wezwali na miejsce Policję, która przeprowadziła dalsze, niezbędne czynności.wróć