Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Wywrotki zanieczyszczały drogę

Lubuscy inspektorzy skontrolowali ciężarówki wykorzystywane przy budowie wałów przeciwpowodziowych w Słubicach. Pojazdy te zanieczyszczały drogę krajową kruszywem i błotem nanoszonym przez koła pojazdów. Takie zabrudzenia nanoszone na jezdnię stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mogą one spowodować wpadnięcie pojazdu w poślizg. Ponadto zanieczyszczają oznakowanie poziome i urządzenia drogowe. Mogą również spowodować uszkodzenie innych pojazdów poprzez kamienie wyrzucane spod kół.

 

Już w grudniu 2018 r. zarządca drogi informował wykonawcę prac o nieprawidłowościach w tym zakresie i wzywał go do zaprzestania procederu zanieczyszczania drogi oraz przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego. W związku z tym, że nie podjęto odpowiednich czynności mających na celu wyeliminowanie tych nieprawidłowości zarządca drogi poinformował o tym Policję i Inspekcję Transportu Drogowego.

Pierwszy raz inspektorzy udali się na wskazane miejsce w czwartek 9 maja. Inspektorzy potwierdzili wówczas informacje przekazane przez zarządcę drogi. Wywrotki nanosiły na jezdnię błoto, a przewożony ładunek nie był zabezpieczony. Inspektorzy skontrolowali wtedy jeden pojazd. Kierowcę tego pojazdu ukarali mandatem karnym. Już po tej jednej kontroli inspektorzy zaobserwowali poprawę.

 

Następnego dnia inspektorzy pojawili się w tym samym miejscu. Efekty działań podjętych dzień wcześniej były widoczne. Koła pojazdów nie były już zanieczyszczone a przewożony ładunek był odpowiednio zabezpieczony plandeką przed wysypywaniem się na drogę.

14 maja raz jeszcze inspektorzy sprawdzili ten sam odcinek drogi. Inspektorzy stwierdzili, że po każdym wyjeździe ciężarówki z terenu budowy na drogę dwaj pracownicy ubrani w odblaskowe kombinezony, usuwali z drogi zanieczyszczenia naniesione przez te ciężarówki, a przewożone ładunki były zabezpieczone plandekami.wróć