Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie warsztatu

Ujawniony przez inspektora ITD wyłącznik tachografu okazał się podstawą do cofnięcia przez Prezesa GUM zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji tachografów cyfrowych.

W czerwcu 2018 r. inspektor z WITD w Gorzowie Wlkp. ujawnił w kontrolowanej ciężarówce niedozwolony wyłącznik tachografu. W wyniku tej kontroli kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 2000 złotych, a na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną w wysokości 6000 złotych

Informację o wynikach kontroli przekazano Prezesowi Głównego Urzędu Miar, który z urzędu wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji tachografów cyfrowych. Prezes GUM uznał, że warsztat, który dokonał ostatniego sprawdzenia tachografu, nie dotrzymał należytej staranności podczas sprawdzania tachografu i potwierdził zgodność wadliwego tachografu z wymaganiami przepisów prawa i tym samym dopuścił wadliwy tachograf do użytkowania w pojeździe. W wyniku tego postępowania Prezes GUM, 4 lutego 2019 r., wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych. Zezwolenie cofnięto na okres dwóch lat.wróć