Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Wyszkolony kierowca wykonywał przewóz z naruszeniem przepisów ADR

Kierowca, który niedawno ukończył kurs ADR, wykonywał przewóz towarów niebezpiecznych z naruszeniem obowiązków wymaganych przy takim przewozie. Przewóz został przerwany do czasu usunięcia nieprawidłowości, a przewoźnik dodatkowo zostanie ukarany karą pieniężną.

We wtorek, 26 marca 2019 r., inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, na drodze ekspresowej S3, zatrzymał do rutynowej kontroli ciężarówkę. Podczas kontroli ustalono, że kierowca przewozi 24 tony ładunku, który jest uznawany za niebezpieczny w transporcie. Podczas takiego przewozu należy stosować odpowiednie przepisy odnoszące się do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), o czym kierowca powinien wiedzieć, ponieważ - niespełna dwa tygodnie wcześniej - ukończył kurs z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Pojazd, którym wykonywany był przewóz, nie był oznakowany wymaganymi tablicami barwy pomarańczowej, informującymi o przewożeniu tym pojazdem towarów niebezpiecznych. Dodatkowo kierowca nie posiadał wymaganego zaświadczenia ADR, potwierdzającego ukończenie kursu ADR i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Kierowca okazał tylko zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych, które zostało wydane 17 marca 2019 r. Kierowca wyjaśnił, że dotychczas nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR. Ponadto kierowca nie posiadał odpowiedniego dokumentu przewozowego oraz instrukcji pisemnych dla kierowcy stanowiących pomoc w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu. W pojeździe natomiast nie było wystarczającej ilości gaśnic.

Konsekwencją tych nieprawidłowości był zakaz kontynuowania przewozu oraz wszczęcie wobec przewoźnika postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5 600 złotych.wróć