Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Trzy przypadki ingerencji w pracę tachografu

Podczas działań konolnych inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. ujawnili 3 przypadki ingerencji w pracę tachografu. Jeden kierowca używał dwóch kart kierowcy a w dwóch pojazdach stwierdzono podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia przeznaczonego do fałszowania danych rejestrowanych przez tachograf.

Działania kontrolne przeprowadzono wczesnym rankiem 19 listopada 2018 r. na lubuskim odcinku autostrady A2.

Pojazdy, w których inspektorzy mieli podejrzenie ingerencji w pracę tachografu, były kierowane do warsztatu, gdzie tachograf poddawano szczegółowemu badaniu. W dwóch pojazdach stwierdzono podłączenie dodatkowych urządzeń elektronicznych, które sterowały pracą tachografu przy pomocy pendrive. Uruchomienie tego urządzenia powodowało zakłócenie prawidłowej pracy tachografu - gdy pojazd faktycznie znajdował się w ruchu, tachograf rejestrował postój pojazdu i odpoczynek kierowcy. Kierowców tych pojazdów ukarano mandatami karnymi, a wobec przewoźników drogowych i zarządzających transportem zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Podczas działań kontrolnych ujawniono również przypadek posługiwania się przez kierowcę nie swoją kartą kierowcy. Karta kierowcy, która znajdowała się w tachografie należała do innego kierowcy, którego nie było w pojeździe. Okazało się, że kierowca po wykorzystaniu maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, wyjął swoją kartę kierowcy z tachografu i kontynuował jazdę na karcie innego kierowcy. Inspektorzy podczas tej kontroli stwierdzili aż 35 naruszeń. Suma kar pieniężnych za te naruszenia wyniosła aż 58 200 złotych. Jednak ze względu na przepisy prawa suma kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 12 000 złotych a na zarządzającego transportem nie może przekroczyć 3 000 złotych. Natomiast suma grzywien nałożonych na kierowcę wyniosła aż 15 300 złotych.wróć