Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Ładunek był za szeroki

Zezwolenie kategorii VI na przejazd pojazdu nienormatywnego okazało się niewystarczające.

Inspektorzy ITD wykonujący czynności kontrolne na autostradzie A2 26 września 2018 r. zwrócili uwagę na pojazd, którego wymiary - już na pierwszy rzut oka - były większe od dopuszczalnych. Pojazdem przewożono podstawy do budowy domów pływających z Polski do Holandii. 

Kierowca okazał do kontroli zezwolenie kategorii VI, które uprawniało do przejazdu pojazdem nienormatywnym o szerokości nieprzekraczającej 4 m (dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP). Okazało się jednak, że szerokość pojazdu wraz z ładunkiem wynosiła 4,40 m, a na taki przejazd wymagane jest zezwolenie kategorii VII.

Wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postepowania administracyjne, a pojazd usunięto na parking do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia.wróć