Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Inspektorzy ITD na Węgrzech

Inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w międzynarodowych działaniach kontrolnych zorganizowanych pod patronatem Euro Contrôle Route (ECR), które odbyły się na Węgrzech.

W okresie od 10 do 14 września 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim wzięli udział we wspólnych międzynarodowych działaniach kontrolnych zorganizowanych pod patronatem Euro Contrôle Route (ECR) prowadzonych w okolicach miasta Lenti na Węgrzech.

Służby kontrolne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier odpowiedzialne za kontrole przewozów drogowych w swoich krajach wspólnie prowadzili działania ukierunkowane na kontrole przestrzegania przepisów socjalnych, niedozwolonych ingerencji w układy oczyszczania spalin SCR (AdBlue) pojazdów i tachografów. Kontrolowano również przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych oraz stan techniczny pojazdów. Do kontroli stanu technicznego pojazdów wykorzystywano mobilną stację diagnostyczną. Ponadto prowadzono pomiary masy i nacisków osi pojazdów poruszających się po węgierskich drogach.wróć