Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Zatrzymanie i unieważnienie zezwolenia

Zezwolenie okazane do kontroli było niewłaściwe wypełnienie. Zezwolenie to zatrzymano i unieważniono. Pojazd usunięto na parking strzeżony, a wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Lubuscy inspektorzy ITD, w poniedziałek (2 września) na autostradzie A2, zatrzymali do kontroli białoruską ciężarówkę, którą przewożono elementy do sygnalizacji (m.in. kable, baterie, moduły kontrolne) z Holandii do Rosji.

Kierowca okazał do kontroli zezwolenie (jednorazowe) na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy upoważniające do wykonania przewozu dwustronnego lub tranzytowego. W zezwoleniu tym znajdował się nieprawidłowy wpis dotyczący daty pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia, przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. W związku z tym zezwolenie zostało zatrzymane i unieważnione. Pojazd został usunięty na parking strzeżony, a wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 12 000 złotych. wróć