Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Trzy nielegalne transporty odpadów

Lubuscy inspektorzy ITD uczestniczyli w ogólnoświatowej operacji celnej zorganizowanej po raz piąty przez Światową Organizację Ceł (WCO), polegającej na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (tym razem również substancji zubożających warstwę ozonową - ODS). W działaniach kontrolnych uczestniczyli również funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji, Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Działania te przeprowadzono 3 września 2019 r.  Na terenie województwa lubuskiego kontrole prowadzono na drogach w pobliżu byłych przejść granicznych w Świecku i Olszynie. Skontrolowano 214 pojazdów, w tym 7 pojazdów przewożących odpady.

Ujawniono 3 przypadki nielegalnego wwozu odpadów do Polski. Kontrola wykazała, że przewożone były odpady, których wwóz do Polski wymaga odpowiedniego zezwolenia. Kierowcy natomiast okazali do kontroli dokumenty, w których wpisano odpady, których wwóz nie jest objęty obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Pojazdy te zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy KAS i inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, którzy będą prowadzić dalsze czynności w zakresie nielegalnego wwozu odpadów. wróć