Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Liczne naruszenia przedsiębiorcy z Republiki Uzbekistanu.

W czwartek (19 września br.) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim prowadząc czynności kontrolne na autostradzie A2 PPO Tarnawa dokonali zatrzymania pojazdu należącego do przedsiębiorcy z Republiki Uzbekistanu.

Podczas czynności kontrolnych inspektorzy ustalili, że przedsiębiorca z Republiki Uzbekistanu chcąc wykorzystać przejazd nowo zakupionego pojazdu do siedziby firmy postanowił dodatkowo zabrać ładunek w postaci dwóch pojazdów marki Mercedes Benz Sprinter, tym samym naruszył zapisy ustawy o transporcie drogowym wykonując międzynarodowy przewóz drogowy niezgodnie z przepisami umowy międzynarodowej lub warunkami określonymi w zezwoleniu.
Kierowca nie okazał zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, pojazd nie posiadał wykonanej kalibracji tachografu, a ponadto od trzech dni kontrolowany kierowca poruszał się nim nie używając karty kierowcy (którą jednak przy sobie posiadał) oraz kilkukrotnie naruszył przepisy socjalne dotyczące wymaganych przerw i odpoczynków.
Kierowca oświadczył, że zakupionym zestawem pojazdów chciał przeprawić się promem z Holandii, jednak z uwagi na niekorzystne warunki na morzu i wstrzymanie przepraw promowych na okres 2 - 3 dni postanowił do Uzbekistanu pojechac drogą lądową.
Suma naruszeń ujawnionych podczas w/w kontroli drogowej wyniosła ponad 20 000 zł. Pojazd natomiast został usunięty na parking strzeżony.wróć