Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Wyłącznik tachografu z kodem ,,PIN’’.

Podczas kontroli, w której stwierdzono niedozwoloną ingerencję (wyłącznik) w urządzenie rejestrujące pojazd został skierowany do specjalistycznego serwisu, gdzie został poddany szczegółowym oględzinom. Do instalacji tachografu było podłączone dodatkowe urządzenie elektroniczne, które zakłócało prawidłową pracę tachografu. W wyniku tego tachograf podczas jazdy rejestrował postój pojazdu, fałszując w ten sposób rzeczywisty czas pracy kierowcy. Kierowca w dowolnym momencie za pomocą użycia odpowiedniej kombinacji przycisków na tachografie zmieniał wskazania urządzenia rejestrującego fałszując rzeczywiste aktywności.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorców i zarządzających transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
Ponadto inspektorzy ustalili, że ingerencje w urządzenia rejestrujące (wyłącznik i magnes) wpływały na prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu. Z tego względu inspektorzy wezwali na miejsce Policję, którym zostali przekazani kierowcy celem prowadzenia dalszych czynności.wróć