Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Autobusy niedopuszczone do przewozu

Dwa autobusy, którymi dzieci miały pojechać do teatru, nie zostały dopuszczone do przewozu. Jeden z nich nie miał aktualnych badań technicznych, a drugi miał nieszczelny układ pneumatyczny. Dodatkowo kierowca jednego z autobusów był w stanie po spożyciu alkoholu.

W środę (11 grudnia) w Świebodzinie lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali dwa autobusy, którymi przedszkolaki miały pojechać do Zielonej Góry na spektakl teatralny. Podczas kontroli okazało się, że jeden z autobusów od pięciu dni nie posiada aktualnych badań technicznych, a drugi autobus miał nieszczelny układ pneumatyczny. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne. Ponadto nie dopuścili autobusów do wykonywania przewozu.

Kierowców poddano również kontroli trzeźwości. Badanie wykazało, u jednego z nich, 0,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,34 promila). Kierowca ten został przekazany Policji.

Ze względu na opóźnienie czasowe spowodowane tymi nieprawidłowościami organizatorzy postanowili o odwołaniu wycieczki, ponieważ nie było możliwości dojechania do teatru na czas.

Wobec przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Przewoźnikowi grozi kara 2 tysięcy złotych, a zarządzającemu 200 złotych.wróć