Działania kontrolne "TRUCK-BUS" (2017-07-25)

We wtorek, 25 lipca inspektorzy z WITD w Gorzowie Wielkopolskim kolejny raz w tym roku włączyli się do ogólnopolskich działań pod kryptonimem TRUCK-BUS.

Przedmiotowe działania miały na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. Kontrolujący szczególną uwagę skupili na stanie technicznym pojazdów, trzeźwości kierujących pojazdami, czasie jazdy, przerw i odpoczynków kierowców oraz dokumentacji towarzyszącej wykonywanym przewozom.

W wyniku przeprowadzonych działań inspektorzy ITD skontrolowali 28 pojazdów. Ujawnione podczas tych kontroli naruszenia skutkowały nałożeniem 5 mandatów karnych na łączną kwotę 2300 złotych oraz wszczęciem 2 postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej w stosunku do podmiotów wykonujących przewozy drogowe.