Kolejny przypadek braku świadectwa kierowcy

W dniu 5 sierpnia 2017 r. (sobota), w godzinach popołudniowych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., wykonując czynności kontrolne na drodze wojewódzkiej nr 132 w pobliżu miejscowości Nowiny Wielkie, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym w imieniu polskiego przewoźnika ukraiński kierowca wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

W toku kontroli okazało się, iż kierowca nie posiada uprawnień do wykonywania transportu międzynarodowego. Kierujący - obywatel Ukrainy - nie okazał świadectwa kierowcy, który to dokument uprawnia rezydenta krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej), do wykonywania zawodu kierowcy międzynarodowego dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Ponadto okazało się, iż kierowca nie posiada ważnych badań lekarskich oraz psychologicznych. Kierowca został ukarany mandatem karnym, wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne, kierującemu w związku z brakiem ważnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego zakazano dalszej jazdy.