Brak certyfikatu ATP

W dniu 12 sierpnia 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. prowadząc kontrole pojazdów ciężarowych na autostradzie A2 poddali kontroli pojazd z naczepą - chłodnią w której przewożono artykuły spożywcze m.in. nabiał, wędliny z Polski do Wielkiej Brytanii.

Inspektorzy sprawdzili przestrzeń ładunkową i dokumenty z przestrzegania przez przewoźnika postanowień Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Przepisy te wymagają od przewoźnika używania do transportu  artykułów spożywczych certyfikowanych pojazdów chłodni. Przeprowadzenie przez wyspecjalizowane ośrodki chłodnictwa badań takich pojazdów potwierdzane jest certyfikatem ATP oraz tabliczką przytwierdzaną na pojeździe chłodni zawierająca informację m.in. o końcu terminu ważności badania. Ustalono że firma nie zgłosiła do Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w przeciągu 6 miesięcy od zarejestrowania naczepy. Badanie na tabliczce minęło w czerwcu 2016. Wobec przedsiębiorcy wykonującego przewóz zostało wszczęte postępowanie administracyjne, kierujący został zaś ukarany mandatem karnym.