Fatalny stan techniczny

W dniu 17 sierpnia 2017 r., podczas pełnienia obowiązków służbowych na autostradzie A2 w okolicach Tarnawy Rzepińskiej inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika samochodowego i specjalistycznej naczepy przystosowanej do przewozu ładunków nienormatywnych.  Szczegółowa kontrola stanu technicznego wykazała,  liczne usterki techniczne które zagrażały bezpieczeństwu m.in:

 - Nieszczelny układ wydechowy, ubytek płynów eksploatacyjnych z silnika, wycieki oleju z piast kół pojazdu i naczepy, brak stałego mocowania świateł i tablicy rejestracyjnej, brak świateł cofania, pozycyjnych, obrysowych, brak tablic wyróżniających, brak homologacji tablicy rejestracyjnej.

Dodatkowo stwierdzono na skrzyni biegów samochodu w miejscu połączenia przewodu kinematycznego ze skrzynią biegów zerwanie zabezpieczenia - plomby, która miała zabezpieczać wtyczkę przewodu kinematycznego, impulsator i skrzynię biegów przed samowolną ingerencją – rozłączaniem, co skutkuje nieważnością badań okresowego tachografu - urządzenia kontrolno pomiarowego zamontowanego w pojeździe.

Zatrzymano dwa dowody rejestracyjne pojazdu i naczepy, zakazano dalszej jazdy, na kierującego nałożono mandat karny, a w stosunku do przedsiębiorstwa wszczęto postępowanie administracyjne.