Kontrole nacisków w powiecie gorzowskim

W czwartek, 24 sierpnia 2017 r. na drogach powiatu gorzowskiego, inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. prowadzili kontrole ukierunkowane na pojazdy nienormatywne poruszające się po drogach publicznych. Inspektorzy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, m.in. wagi do pomiaru nacisków osi pojazdów oraz przymiary do pomiaru wysokości, długości i szerokości pojazdów, ważyli i mierzyli pojazdy ciężarowe. Pracę inspektorów wykonujących pomiary pojazdów wspomagali inspektorzy na motocyklach, którzy kierowali na miejsce kontroli pojazdy ciężarowe z okolicznych dróg.

W wyniku tych działań ujawniono trzy pojazdy ciężarowe, które miały przekroczone określone parametry. Jeden pojazd był zbyt wysoki, drugi miał zbyt duży nacisk osi na drogę, a kolejny miał przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą. Wyniki tych kontroli skutkowały wszczęciem dwóch postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej o łącznej wysokości 6500 złotych oraz nałożeniem mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Ponadto podczas tych działań ujawniono kierującego zespołem pojazdów, który nie posiadał prawa jazdy odpowiedniej kategorii, wymaganego do kierowania takim zespołem pojazdów. Kierowca ten został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 złotych. Zatrzymano również 2 dowody rejestracyjne pojazdów, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego.