Kontrole w ramach akcji ''Bezpieczny autokar - wakacje 2017''

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 r. inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp., w związku ze spodziewanym zwiększonym ruchem na drogach autokarów przewożących osoby powracające z wakacyjnego wypoczynku, przeprowadzili wzmożone kontrole autokarów w ramach akcji „Bezpieczny autokar - wakacje 2017”.

W trakcie kontroli inspektorzy zwracali szczególną uwagę na trzeźwość kierowców oraz ich kwalifikacje do wykonywania pracy na takim stanowisku. Sprawdzano ponadto przestrzeganie przez nich oraz przewoźników drogowych przepisów ruchu drogowego, przepisów socjalnych w transporcie drogowym oraz przepisów dotyczących tachografów samochodowych. Ważnym elementem kontroli był również stan techniczny autobusów.

Podczas tych działań skontrolowano 26 autokarów. W wyniku kontroli wszczęto 1 postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec przewoźnika drogowego oraz nałożono 2 mandaty karne na kierowców. Ponadto zatrzymano 1 dowód rejestracyjny autokaru ze względu na nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego.