Przewóz mrożonej papryki niezgodnie z Umową ATP

8 listopada 2017 r., na autostradzie A2, inspektor z WITD w Gorzowie Wlkp., zatrzymał do kontroli pojazd członowy, którym wykonywano międzynarodowy przewóz drogowy mrożonej papryki.

Do wykonywania takich przewozów wymagane są specjalne środki transportu spełniające rygorystyczne normy określone w Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Potwierdzeniem spełnienia przez środek transportu tych norm jest świadectwo ATP, które kierowca powinien posiadać podczas wykonywanego przewozu. Podczas kontroli kierowca nie okazał jednak takiego dokumentu.

Ponadto na podstawie zapisów tachografu ustalono, że kilka dni wcześniej kierowca realizował inny przewóz bez zapisywania okresów swojej aktywności na karcie kierowcy. Wówczas, gdy skończył mu się czas pracy, wyjął kartę kierowcy z tachografu i kontynuował jazdę już bez tej karty.

Podczas kontroli stwierdzono również brak tablicy rejestracyjnej pojazdu, w związku z czym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.

Natomiast w związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcę ukarano mandatami karnym a wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.