Kierujący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

We wtorek, 14 listopada 2017 r., w godzinach porannych na autostradzie A2 (MOP Gnilec) zatrzymano do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą.

W związku z tym, że podczas kontroli była wyczuwalna woń alkoholu w kabinie pojazdu, kierowcę poddano badaniu trzeźwości. Badanie to wykazało 0,17 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na miejsce kontroli wezwano Policję, która zatrzymała kierującemu prawo jazdy. Teraz odpowie on przed sądem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na podstawie art. 87 § 1 i 3 Kodeksu wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Ponadto w razie popełnienia takiego wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Natomiast w myśl art. 178a § 1 Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.