Niedozwolona przeróbka instalacji tachografu

15 listopada 2017 r., na terenie byłego przejścia granicznego w Olszynie, inspektorzy pełniąc obowiązki służbowe zatrzymali do kontroli ciągnik samochodowy z naczepą ciężarową. Podczas kontroli ustalono, że pojazdem tym wykonywany był międzynarodowy transport drogowy aluminium z Niemiec do Czech.

Inspektorzy mając uzasadnione podejrzenie ingerencji w pracę tachografu, skierowali pojazd do specjalistycznego serwisu, gdzie został poddany szczegółowym oględzinom. W wyniku tych oględzin ustalono, że do instalacji tachografu podłączone zostało dodatkowe urządzenie, które zakłócało jego prawidłową pracę.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem, kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 2 000 zł, a wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 6 000 zł.