Pijany prowadził pojazd członowy

20 listopada 2017 r. na autostradzie A2, inspektor zatrzymał do kontroli pojazd członowy, którego kierujący był pod wpływem alkoholu. Pojazdem tym realizowany był przewóz drogowy mrożonych ryb z Łotwy do Niemiec przez przewoźnika łotewskiego.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych inspektor wyczuł od kierującego woń alkoholu, w związku z czym poddano go badaniu trzeźwości, które wykazało 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (ponad promil).

Na miejsce kontroli wezwano Policję, której przekazano nietrzeźwego kierowcę w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

W tym miejscu warto przypomnieć, że na podstawie art. 87 § 1 i 3 Kodeksu wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Ponadto w razie popełnienia takiego wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Natomiast w myśl art. 178a § 1 Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.