Brak aktualnych zaświadczeń o sprawności technicznej pojazdów

20 listopada 2017 r., inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. zatrzymali do kontroli ciągnik samochodowy z naczepą, którym przewoźnik ukraiński wykonywał międzynarodowy transport drogowy. Kierowca jechał tym pojazdem bez ładunku z Niemiec do Polski, po wcześniejszym rozładunku na terenie Niemiec. Ustalono również, że kierowca udawał się do Buku pod załadunek ładunku, który następnie miał przewieźć do Ukrainy.

Podczas kontroli kierowca okazał zezwolenie CEMT/EKMT, z którym powinien również okazać aktualne zaświadczenia o sprawności technicznej ciągnika samochodowego oraz naczepy. Zaświadczeń takich jednak nie okazał. Nie okazał także jednorazowego zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem oraz niepobraniem kaucji w wysokości przewidywanej kary pieniężnej, pojazd usunięto na parking strzeżony, gdzie pozostanie do czasu wpłacenia kaucji oraz przedłożenia wymaganego zezwolenia. Natomiast wobec przewoźnika wykonującego przedmiotowy przewóz, wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10 000 złotych, a kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych.