Kolejna ingerencja w zapisy tachografu.

W dniu 29 listopada 2017 r. w godzinach porannych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. wykonując czynności kontrolne na lubuskim odcinku autostrady A2 zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika polskiego, którym wykonywany był przewóz chipsów z Polski do Niemiec.

Zespół pojazdów został wytypowany do kontroli przy pomocy preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów. Uwagę inspektorów wzbudził natychmiastowy zjazd pojazdu poza wyznaczoną linię ciągłą krawędzi jezdni, a tym samym kierowca  nie zastosował się do znaku P-7b „linia krawędziowa ciągła”. Przypuszczenia inspektorów okazały się trafne, gdyż w momencie zatrzymania pojazdu do kontroli kierowca, którym okazał się sam przedsiębiorca używał magnesu w celu ingerencji w pracę tachografu. Skutkiem powyższego tachograf w trakcie jazdy rejestrował postój pojazdu i odpoczynek kierowcy. Dodatkowo podczas kontroli stwierdzono także m.in., skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o 9 godzin.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne.