Inspektorzy ITD w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy

W czwartek (7 grudnia 2017 r.) inspektorzy ITD przeprowadzili prelekcję w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy im. Mikołaja Kopernika. Jej głównym tematem była rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim i Delegatury Północno-Zachodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, na zaproszenie dyrektora szkoły, przeprowadzili prelekcję dla uczniów klasy 3 technikum logistycznego, którzy w bieżącym roku szkolnym będą przystępować do egzaminu z kwalifikacji A.31 "Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych".

Młodzież z uwagą wysłuchała inspektorów, którzy omówili rolę i zadania Inspekcji Transportu Drogowego, regulacje prawne dotyczące transportu drogowego i czasu pracy kierowców. Podczas wykładu omówiono również najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych z udziałem pojazdów ciężarowych oraz sankcje stosowane w transporcie drogowym.

Na zakończenie spotkania uczniom zaprezentowano pojazd ITD przeznaczony do kontroli elektronicznego poboru opłat oraz wręczono drobne upominki, m.in. "Poradnik dla kierowców w transporcie drogowym na 2017 r." wydany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.