Przewóz pasażerów "ponad stan".

04 stycznia br. w miejscowości Świebodzin Inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. pełniąc służbę wraz z Policjantem z Komendy Powiatowej Policji
w Świebodzinie zatrzymał do kontroli samochód marki VW.

Powodem zatrzymania był m.in. nadmierny hałas wydobywający się z pojazdu. Ponadto w kontrolowanych pojeździe przewożonych było łącznie z kierowcą 10 osób – obywateli Ukrainy, pomimo iż w dowodzie rejestracyjnym wpisana była maksymalna liczba miejsc 9. Skontrolowano stan techniczny pojazdu, w którym stwierdzono wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika oraz brak rury wydechowej pomiędzy kolektorem silnika,
a tłumikiem wydechowym. Powyższe stanowiło oprócz nadmiernego hałasu zagrożenie samozapłonem pojazdu.

Kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz karą grzywny dla kierującego.