Korzystał z cudzej karty kierowcy

11 stycznia 2018 r. na autostradzie A2, inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymał do kontroli ciężarówkę, której kierujący wielokrotnie naruszył przepisy o czasie pracy kierowców.

Pojazd został zatrzymany do kontroli podczas przejazdu bez ładunku z Polski do Holandii po wykonaniu międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego drobiu.

Podczas analizy zapisów tachografu ustalono, że kilkanaście minut przed zatrzymaniem pojazdu do kontroli w tachografie znajdowała się karta kierowcy, którego nie było w pojeździe. Kierowca przyznał, że to on używał tej karty kierowcy w celu ukrycia swojego rzeczywistego czasu pracy. Kierowca tłumaczył, że w ten sposób chciał uniknąć ewentualnych kar za naruszenia norm czasu pracy kierowców, a także wynikających z nieterminowego dostarczenia ładunku.

W związku z ujawnionymi naruszeniami kierowcę ukarano mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 8050 zł.