Dwóch kierowców z czterema kartami kierowcy

Inspektorzy ITD zatrzymali ciężarówkę przystosowaną do przewozu żywych zwierząt, której kierowcy używali dodatkowych kart kierowcy i naruszali przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Kierowców ukarano mandatami karnymi a wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie administracyjne.

15 stycznia 2018 r. na autostradzie A2, inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymał do kontroli pojazd przystosowany do przewozu żywych zwierząt należący do przewoźnika węgierskiego. Pojazd został zatrzymany do kontroli podczas przejazdu bez ładunku z Rosji do Holandii po wykonaniu międzynarodowego przewozu drogowego bydła.

Podczas kontroli ustalono, że kilka godzin przed zatrzymaniem pojazdu do kontroli w tachografie znajdowały się dwie karty kierowcy, których nie było w pojeździe. Kierowcy wyjaśnili, że używali tych kart podczas przejazdu z Rosji do Polski - przez terytorium Białorusi - w celu dotarcia do Holandii do miejsca kolejnego załadunku. W ten sposób chcieli oni uniknąć ewentualnych kar za naruszenia norm czasu pracy kierowców, a także wynikających z nieterminowego wykonania przewozu. Szczegółowa analiza zapisów tachografu wykazała ponadto, że obaj kierowcy wielokrotnie naruszyli przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Suma kar pieniężnych za wszystkie stwierdzone podczas kontroli naruszenia wyniosła aż 17 950 zł.

Kierowców ukarano mandatami karnymi za naruszenia, których się dopuścili, a dodatkowe karty kierowcy zatrzymano. Natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.