Spotkanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego (2018-01-24)

W środę, 24 stycznia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele środowiska przewoźników drogowych osób i rzeczy, oraz kadra kierownicza Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki z realizacji zadań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. w 2017 r. Przedstawiono również cele i zadania ogólnopolskiej akcji "Bezpieczny autokar - ferie 2018" oraz poinformowano uczestników spotkania o utworzeniu stałego miejsca kontroli autokarów przy siedzibie WITD, który będzie funkcjonował w okresie ferii zimowych.

Podczas omawiania wyników kontroli w zakresie mas i nacisków osi przewoźnicy zasygnalizowali problem związany z tworzeniem stref przemysłowych w miejscach, w których brak jest odpowiedniej infrastruktury drogowej. Ponadto poruszono temat przeładowanych pojazdów dostawczych.

Omówiono również przypadki stosowania niedozwolonych urządzeń zakłócających pracę tachografów samochodowych. Wszyscy uczestnicy spotkania jednomyślnie uznali, że bezwzględnie należy zwalczać tego rodzaju przypadki.

Ponadto przedstawiciele przewoźników zwrócili uwagę na uzależnianie przez niektóre firmy płacy kierowcy od ilości przejechanych kilometrów, co przyczynia się do popełniania przez kierowców naruszeń.