Nieudana próba uniknięcia kontroli

Kierowca ciężarówki chcąc uniknąć kontroli wyprzedzał inną ciężarówkę na odcinku drogi, na którym obowiązywało ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

8 lutego 2018 r. na drodze ekspresowej S3 w okolicach Gorzowa Wlkp., inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. zauważył, że na odcinku drogi przed punktem kontroli, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe, lewym pasem jezdni jedzie pojazd, który wyprzedza inny pojazd ciężarowy. W związku z tym inspektor wydał kierowcy polecenie zatrzymania pojazdu. Kierowca zatrzymał pojazd dopiero za wyjazdem z MOP-u. W celu zapewnienia bezpiecznego miejsca do kontroli, pojazd skierowano na drogę gminną, którą możliwe było przejechanie na MOP, gdzie przeprowadzono czynności kontrolne.

Podczas kontroli okazało się, że kierowca poza wyprzedzaniem w niedozwolonym miejscu, przekroczył również dopuszczalną prędkość oraz nie posiadał dowodu rejestracyjnego naczepy. Ponadto analiza zapisów tachografu wykazała, że kierowca kilka dni wcześniej, kilkukrotnie naruszył przepisy czasu pracy kierowców.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcę ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 900 złotych wraz z 11 punktami karnymi.