Inspektorzy ITD przeprowadzili kolejne zajęcia lekcyjne w szkołach

Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. lubuscy inspektorzy ITD przeprowadzili kolejne zajęcia lekcyjne w szkołach kształcących w zawodzie kierowca-mechanik.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Delegatury Północno-Zachodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili kolejne zajęcia lekcyjne w szkołach kształcących w zawodzie kierowca-mechanik. Zajęcia te odbyły się w ramach wdrożonego przez Inspekcję Transportu Drogowego programu edukacyjnego mającego na celu szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym, a także przekazanie informacji dotyczących zakresu działania ITD.

Na terenie województwa lubuskiego, programem tym objęto trzy szkoły: Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie oraz Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp.

Podczas tych zajęć inspektorzy omówili regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców i tachografów samochodowych, oraz zagadnienia dotyczące kontroli prędkości i elektronicznego poboru opłat.