Wyłącznik tachografu, jazda bez karty kierowcy i emulator Adblue

Jeden kierowca używał wyłącznika tachografu i prowadził pojazd bez karty kierowcy. Inny kierowca używał emulatora Adblue. Obaj naruszyli przepisy o czasie pracy kierowcy i obaj zostali ukarani kilkunastoma mandatami karnymi. Wobec przewoźników wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Inspektorzy ze słubickiego oddziału WITD w Gorzowie Wlkp., którzy 4 lipca 2018 r. w okolicach byłego przejścia granicznego w Świecku wykonywali czynności kontrolne zatrzymali do kontroli dwie ciężarówki. Jedną turecki a drugą litewski przewoźnik drogowy wykonywał międzynarodowy transport drogowy.

Szczegółowa kontrola pojazdu tureckiego, zwłaszcza analiza zapisów tachografu, wzbudziła przypuszczenia, że do urządzenia rejestrującego zostało podłączone niedozwolone urządzenie ingerujące w jego pracę. W związku z tym pojazd skierowano do specjalistycznego warsztatu, w którym odnaleziono i zdemontowano niedozwolone urządzenie. Instalowanie takich urządzeń ma na celu rejestrowanie przez tachograf danych o okresach aktywności kierowcy niezgodnych ze stanem faktycznym. Podczas gdy kierowca prowadzi pojazd tachograf rejestruje odpoczynek kierowcy i postój pojazdu.

Kontrola wykazała, że kierowca nie tylko używał wyłącznika tachografu, ale również w niektóre dni poruszał się bez karty kierowcy. Ponadto w wyniku analizy zapisów tachografu stwierdzono liczne naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców. Suma kar pieniężnych za wszystkie stwierdzone naruszenia wyniosła 27400 złotych. W wyniku kontroli wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec przewoźnika drogowego. Ponadto na kierowcę nałożono 14 mandatów karnych na łączną kwotę 11300 złotych.

W tym samym czasie drugi inspektor prowadził kontrolę ciężarówki litewskiej. W  ciężarówce tej inspektor ujawnił niedozwolone urządzenie służące do symulowania prawidłowej pracy układu emisji spalin, pomimo jego niesprawności. W takim przypadku roztwór mocznika - zwany powszechnie AdBlue - nie jest pobierany ze zbiornika, w skutek czego do atmosfery trafiają nie do końca oczyszczone spaliny. W związku z tym zatrzymano dowód rejestracyjny i zakazano kierowcy dalszej jazdy oraz nałożono na niego mandat karny.

Podczas tej kontroli stwierdzono również liczne naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców oraz brak wymaganej dokumentacji. W związku z tym wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 4100 złotych, a na kierującego nałożono 13 mandatów karnych na łączną kwotę 3400 złotych.