Ciekawe przypadki z dróg powiatu krośnieńskiego

19 września 2017 r., inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp., podczas kontroli jakie przeprowadzili na drogach powiatu krośnieńskiego, ujawnili trzy ciekawe przypadki. Pierwszy z nich dotyczył pojazdu dostawczego, który miał zaniżoną masę własną i dopuszczalną masę całkowitą określoną w dowodzie rejestracyjnym. Drugi przypadek dotyczył zbyt wysokiego pojazdu, który dodatkowo został „naprawiony” za pomocą pasa do mocowania ładunku. Kolejny przypadek dotyczył kierującego pojazdem pomimo orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów.

Czytaj więcej...

Kolejne przypadki przeładowanych dostawczaków

6 września 2017 r. inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. podczas wykonywania czynności kontrolnych na drodze krajowej nr 92 w Wilkowie, zatrzymali do kontroli pojazd dostawczy, który został wskazany przez preselekcyjny system ważenia pojazdów jako przeładowany. W celu weryfikacji wskazań systemu preselekcji pojazd został poddany ważeniu na wagach przenośnych. Podczas kontroli ustalono, że pojazdem tym, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3490 kg, przewożone są rzeczy z Holandii do Polski. W wyniku ważenia ustalono, że pojazd wraz z ładunkiem waży 5500 kg, tj. o 2010 kg za dużo.

Czytaj więcej...

Niesprawny układ hamulcowy

W wyniku kontroli stanu technicznego ciągnika siodłowego i naczepy, zatrzymano dowody rejestracyjne obu pojazdów.

Czytaj więcej...

Jazda w okresie zakazów, bez dokumentów i bez karty kierowcy

Inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli dwa zespoły pojazdów, które poruszały się w okresie obowiązywania zakazu ruchu dla ciężarówek. Nie skończyło się tylko mandatami za naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Czytaj więcej...

Jechał w czasie zakazów i miał ponad półtora promila

Inspektorzy ITD, podczas kontroli przestrzegania przepisów dotyczących zakazu ruchu pojazdów ciężarowych, ujawnili kierującego pojazdem członowym, który był pijany.

Czytaj więcej...

Jazda na opale (2017-08-28)

Inspektor podczas kontroli pojazdu członowego ujawnił olej opałowy w zbiorniku pojazdu.

Czytaj więcej...

Kontrole w ramach akcji ''Bezpieczny autokar - wakacje 2017''

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 r. inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp., w związku ze spodziewanym zwiększonym ruchem na drogach autokarów przewożących osoby powracające z wakacyjnego wypoczynku, przeprowadzili wzmożone kontrole autokarów w ramach akcji „Bezpieczny autokar - wakacje 2017”.

Czytaj więcej...

Kontrole nacisków w powiecie gorzowskim

W czwartek, 24 sierpnia 2017 r. na drogach powiatu gorzowskiego, inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. prowadzili kontrole ukierunkowane na pojazdy nienormatywne poruszające się po drogach publicznych. Inspektorzy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, m.in. wagi do pomiaru nacisków osi pojazdów oraz przymiary do pomiaru wysokości, długości i szerokości pojazdów, ważyli i mierzyli pojazdy ciężarowe. Pracę inspektorów wykonujących pomiary pojazdów wspomagali inspektorzy na motocyklach, którzy kierowali na miejsce kontroli pojazdy ciężarowe z okolicznych dróg.

Czytaj więcej...

Przewóz drogowy pojazdem na cudzych tablicach rejestracyjnych

W środę, 23 sierpnia 2017 r. inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. zatrzymali do kontroli pojazd członowy posiadający duńskie tranzytowe tablice rejestracyjne. Kierowca posiadający obywatelstwo holenderskie oświadczył, że przeprowadza ciągnik siodłowy z naczepą zakupiony w Danii.

Czytaj więcej...

Ujawnienie niedozwolonej modyfikacji instalacji tachografu

23 sierpnia 2017 r. na drodze krajowej nr 92 w okolicach Wilkowa (pow. świebodziński) inspektorzy z Oddziału Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę zespołu pojazdów, w którym zainstalowane było niedozwolone urządzenie wpływające na pracę tachografu.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy transport drogowy bez zezwolenia

Przewoźnik rosyjski wykonywał przejazd tranzytowy przez terytorium Polski bez wymaganego zezwolenia.

Czytaj więcej...

Fatalny stan techniczny

W dniu 17 sierpnia 2017 r., podczas pełnienia obowiązków służbowych na autostradzie A2 w okolicach Tarnawy Rzepińskiej inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika samochodowego i specjalistycznej naczepy przystosowanej do przewozu ładunków nienormatywnych.  Szczegółowa kontrola stanu technicznego wykazała,  liczne usterki techniczne które zagrażały bezpieczeństwu m.in:

Czytaj więcej...