Kontrola autobusów szkolnych

W minionym tygodniu (od 12 do 16 marca 2018 r.), po zakończeniu ferii zimowych na terenie województwa lubuskiego, inspektorzy WITD w Gorzowie Wlkp., przeprowadzili wzmożone kontrole autobusów, którymi dowożone są dzieci do szkół. Podczas tego tygodnia inspektorzy skontrolowali 30 takich autobusów.  Tylko w jednym z nich stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego. W pojeździe tym był niesprawny mechanizm blokady drzwi. Z tego powodu zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i zakazano kierowcy przewozu osób tym pojazdem do czasu jego naprawy.

Czytaj więcej...

Udział ITD w konferencji "Szkoła branżowa - szkoła niezawodna. Inwestuj w zawód"

W piątek 16 marca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn. "Szkoła branżowa - szkoła niezawodna. Inwestuj w zawód". Jej głównym celem była promocja szkolnictwa zawodowego i przybliżenie zmian w kształceniu zawodowym - w tym znaczenie zawodu kierowcy-mechanika na współczesnym rynku pracy.

Czytaj więcej...

Kierowca ciężarówki miał prawie 4 promile

20 marca 2018 r. na autostradzie A2 inspektor zatrzymał do kontroli ciężarówkę, której kierujący był pod wpływem alkoholu.

Czytaj więcej...

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że poniżej wyszczególnione pojazdy samochodowe zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

Czytaj więcej...

Załoga dwuosobowa z trzema kartami kierowcy

Inspektor ITD zatrzymał ciężarówkę przystosowaną do przewozu żywych zwierząt, której kierowcy używali dodatkowej karty kierowcy i naruszali przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Kierowców ukarano mandatami karnymi a wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie administracyjne.

Czytaj więcej...

Działania "Alkohol i Narkotyki/Trzeźwy TIR".

8 marca 2018 r. inspektorzy ITD uczestniczyli w działaniach "Alkohol i Narkotyki/Trzeźwy TIR". Podczas tych działań inspektorzy zatrzymali jednego kierowcę ciężarówki, który był nietrzeźwy.

Czytaj więcej...

Kolejne trzy wyłączniki tachografu w litewskich pojazdach

Inspektor ITD ujawnił 3 kolejne wyłączniki tachografu w litewskich pojazdach. Kierowców ukarano mandatami karnymi, a wobec przewoźników drogowych wszczęto postępowania administracyjne.

Czytaj więcej...

Zwrot odpadów nielegalnie wwiezionych do Polski

Odpady, których nielegalny wwóz do Polski ujawnili inspektorzy ITD, zostały zwrócone do Niemiec.

Czytaj więcej...

Kierowca ciężarówki miał prawie 1 promil

23 lutego 2018 r. na autostradzie A2 inspektor zatrzymał do kontroli ciężarówkę, której kierujący był pod wpływem alkoholu.

Czytaj więcej...

Przewoźnik litewski, kierowcy - obywatele Ukrainy, świadectwo kierowcy - polskie.

W dniu 15 lutego 2018 r. w godzinach wieczornych na PPO Tarnawa A2 został zatrzymany zespół pojazdów, którym przewoźnik litewski wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy (papieru w belach) z Niemiec do Polski.

Czytaj więcej...

2,5 promila - kolejny nietrzeźwy kierowca ciężarówki.

 

13 lutego 2018 r., na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Gołaszyn, inspektor zatrzymał do kontroli zespół pojazdów, którego kierujący był pod wpływem alkoholu.

Czytaj więcej...

Inspektorzy ITD przeprowadzili kolejne zajęcia lekcyjne w szkołach

Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. lubuscy inspektorzy ITD przeprowadzili kolejne zajęcia lekcyjne w szkołach kształcących w zawodzie kierowca-mechanik.

Czytaj więcej...