Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że niżej wymienione składniki rzeczowe majątku ruchomego zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu:
1.    Motocykl Kawasaki GTR 1400 o numerze rejestracyjnym FG 1966 wraz z ładowarką do akumulatora motocyklowego (numer inwentarzowy WITD/2025/15;
2.    Motocykl Kawasaki GTR 1400 o numerze rejestracyjnym FG 1967 wraz z ładowarką do akumulatora motocyklowego (numer inwentarzowy WITD 2031/15).

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP II – INSTALACJA KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30,
 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843)

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP II – INSTALACJA KLIMATYZACJI WRAZ Z ZASILANIEM

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że pojazd samochodowy marki  Citroen Berlingo 1.6 HDI zakwalifikowano do kategorii majątku zużytego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP I – TERMOMODERNICACJA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO I DACHU ŁĄCZNIKA, OCIEPLENIE ELEWACJI ŁĄCZNIKA,

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ul. Teatralna 30,
 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel (095) 7 255 113 fax. (095) 7 255 114

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843)

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

ETAP I – TERMOMODERNICACJA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO I DACHU ŁĄCZNIKA, OCIEPLENIE ELEWACJI ŁĄCZNIKA, WYMIANA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I ODGROMOWEJ

 

 

OGŁOSZENIE dotyczące unieważnienia przetargu nieograniczonego na: REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP. ETAP I – TERMOMODERNICACJA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO I DACH

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia publicznego na remont budynku wpisanego do rejestru zabytków będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
ETAP I – TERMOMODERNICACJA DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO I DACHU ŁĄCZNIKA, OCIEPLENIE ELEWACJI ŁĄCZNIKA, WYMIANA INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I ODGROMOWEJ.

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Informacja o zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że poniżej wyszczególniony pojazd samochodowy zakwalifikowano do kategorii majątku zużytego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu na czas nieoznaczony.

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że poniżej wyszczególniony pojazd samochodowy zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.