Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Informacja o zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że poniżej wyszczególniony pojazd samochodowy zakwalifikowano do kategorii majątku zużytego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu na czas nieoznaczony.

Pojazd ten można obejrzeć w siedzibie inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu 95 7255 113.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie pojazdu należy kierować do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do 20 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu wniosku).

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie WITD w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 30;

4) uzasadnienie wniosku.

Pojazd samochodowy:
Numer inwentarzowy:    WITD/1055/08
Rodzaj pojazdu:    samochód specjalny
Marka, typ, model pojazdu:     Fiat Ducato
Numer rej.:    FG 68181
Rok produkcji:     2008
Numer VIN:    ZFA25000001556177
Dopuszczalna masa całkowita:    3490 kg
Pojemność skokowa silnika:    2990 cm3
Przebieg:    158 956 km
Uwagi:    Na wyposażeniu pojazdu znajduje sie radio CB (nr inwent: WITD/0866/08).
Kolejne badanie techniczne – 02.07.2021r., polisa OC ważna do dnia 21.12.2020r.


wróć