Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że niżej wymienione składniki rzeczowe majątku ruchomego zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony innej jednostce administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu:

1.    Motocykl Kawasaki GTR 1400 o numerze rejestracyjnym FG 1966 wraz z ładowarką do akumulatora motocyklowego (numer inwentarzowy WITD/2025/15;
2.    Motocykl Kawasaki GTR 1400 o numerze rejestracyjnym FG 1967 wraz z ładowarką do akumulatora motocyklowego (numer inwentarzowy WITD 2031/15).

W/w pojazdy można obejrzeć w siedzibie inspektoratu przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu 95 7255 113.
Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie pojazdu należy kierować do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w terminie do 16 marca 2021 r. (liczy się data wpływu wniosku).
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie WITD w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 30;
4) uzasadnienie wniosku.


Dodatkowe informacje o pojeździe:

1.    Motocykl Kawasaki GTR 1400 o numerze rejestracyjnym FG 1966:
•    Numer inwentarzowy: WITD/1056/08,
•    Rok produkcji: 2008,
•    Numer VIN: JKBZGT40AAA014669,
•    Pojemność skokowa silnika: 1352 cm3;
•    Moc silnika: 114 kW
•    Przebieg: 48 227 km.

2.    Motocykl Kawasaki GTR 1400 o numerze rejestracyjnym FG 1967:

•    Numer inwentarzowy: WITD/1057/08,
•    Rok produkcji: 2008,
•    Numer VIN: JKBZGT40AAA014667,
•    Pojemność skokowa silnika: 1352 cm3;
•    Moc silnika: 114 kW
•    Przebieg: 52 602 km.


Stan techniczny w/w pojazdów dobry, adekwatny do przebiegu i wieku. Motocykle na bieżąco serwisowane w ASO Kawasaki.   

Na wyposażeniu w/w pojazdów znajduje się ładowarka akumulatorów o numerze inwentarzowym WITD/2025/15 i WITD 2031/15, o wartości początkowej 135,01 zł i 135,00 zł, które zostaną przekazane wraz z w/w pojazdami.


wróć