Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Kontrole autobusów szkolnych

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszyła akcja Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczna droga do szkoły”. Lubuscy inspektorzy ITD sprawdzają m.in. stan techniczny autobusów, którymi uczniowie dowożeni są do szkół na terenie województwa lubuskiego.

Stan techniczny autobusu, uprawnienia kierującego i jego stan trzeźwości – na te elementy zwracają m.in. uwagę kontrolujący podczas kontroli autobusów szkolnych. Dodatkowo, w związku z epidemią COVID-19, inspektorzy zwracają również uwagę na przestrzeganie przez pasażerów i kierowców zasad sanitarnych. Kontrole są prowadzone zazwyczaj w pobliżu szkół w godzinach porannych po dowiezieniu dzieci na zajęcia lekcyjne.

Kontrole autobusów szkolnych mogą być przeprowadzone również na wniosek rodziców, opiekunów lub nauczycieli w przypadku zauważenia nieprawidłowości, w szczególności dotyczących stanu technicznego autobusów. Wystarczy skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@witd.gorzow.pl) lub telefonicznie (957 255 113).

Akcja kontroli autobusów szkolnych będzie prowadzona przez cały rok szkolny.wróć