Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Przejazd pojazdu nienormatywnego bez wymaganego zezwolenia

Ciężarówka przeładowana betonowymi płytami stropowymi została skontrolowana przez lubuskich inspektorów ITD. Okazało się, że kierowca jechał - pod osłoną nocy - pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia. Nienormatywny pojazd został wycofany z ruchu.

W nocy z czwartku na piątek (10/11 września 2020 r.) na drodze ekspresowej S3 lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy, którym przewożono betonowe płyty stropowe. Kierowca okazał do kontroli kserokopię zezwolenia kategorii VI uprawniającego do przejazdu po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego. Takie zezwolenie uprawnia do przejazdu pojazdu nienormatywnego m.in. o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. W związku z przypuszczeniem inspektorów, że naciski osi przekraczają dopuszczalne wielkości, pojazd zważono.

W wyniku ważenia okazało się, że pojazd wraz z ładunkiem ważył 54,5 tony zamiast dopuszczalnych 40 ton. Ponadto stwierdzono przekroczenie nacisku podwójnej osi napędowej pojazdu samochodowego o 2,2 tony oraz potrójnej osi nienapędowej naczepy również o 2,2 tony. Zmierzono także długość pojazdu, która wyniosła 21,1 m, tj. o 4,6 m ponad normę, która dla pojazdu członowego wynosi 16,5 m.

Na przejazd takiego pojazdu nienormatywnego wymagane jest zezwolenie kategorii VII, którego kierowca nie posiadał. W związku z tym pojazd został usunięty na parking strzeżony. Ponadto wobec przewoźnika drogowego zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Grozi mu za to kara o łącznej wysokości 27 tysięcy złotych.

Podczas kontroli stwierdzono również usterki techniczne ciągnika i naczepy. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do układu hamulcowego w ciągniku oraz opon i układu pneumatycznego w naczepie. Ponadto w ciągniku nie było tablicy rejestracyjnej. Za te usterki zatrzymano dowody rejestracyjne obu pojazdów.wróć