Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Kontrola autobusów dowożących uczniów do szkół

Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzą kontrole autobusów, którymi uczniowie dowożeni są do szkół. Kontrolujący zwracają szczególną uwagę na stan techniczny autobusów, uprawnienia kierowców i ich trzeźwość.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego rozpoczęli kontrole autobusów, którymi uczniowie dowożeni są do szkół. Kontrolujący zwracają szczególną uwagę na elementy mające bezpośredni wypływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Inspektorzy sprawdzają elementy nośne pojazdu, układ hamulcowy, oświetlenie i układ kierowniczy. Sprawdzana jest również trzeźwość kierowców, ich uprawienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy. 

Kontrole są prowadzone zazwyczaj w pobliżu szkół w godzinach porannych po dowiezieniu uczniów na zajęcia lekcyjne. Kontrole autobusów szkolnych mogą być przeprowadzone również na wniosek rodziców, opiekunów lub nauczycieli w przypadku zauważenia nieprawidłowości, w szczególności dotyczących stanu technicznego autobusów. Wystarczy skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim telefonicznie (957 255 113) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@witd.gorzow.pl).

Kontrole autobusów szkolnych będą prowadzone przez cały rok szkolny.wróć