Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Kontrole ciężarówek przewożących towary niebezpieczne (ADR)

17 pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR) skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Do trzech transportów kontrolujący mieli zastrzeżenia. Kierowcy nie mieli wymaganych gaśnic i prawidłowo sporządzonego dokumentu przewozowego.

W środę (20 września 2023 r.), na autostradzie A2 w pobliżu Rzepina, inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wzmożone kontrole ciężarówek przewożących towary niebezpieczne. Kontrolujący sprawdzili 17 jednostek transportowych, które przewoziły niebezpieczny ładunek.

Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w trzech pojazdach. Dwóch kierowców nie miało wymaganych gaśnic, a jeden z nich dodatkowo miał nieprawidłowo sporządzony dokument przewozowy. W kolejnej ciężarówce na opakowaniu, w którym był przewożony towar niebezpieczny, była naklejona niewłaściwa nalepka ostrzegawcza.

Inspektorzy wstrzymali transporty do momentu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Za wykryte naruszenia zostaną wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźników. Grożą im kary pieniężne.wróć