Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Kontrole techniczne z policją niemiecką

Kontrole techniczne pojazdów były głównym tematem wspólnych kontroli drogowych przeprowadzonych przez inspektorów lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariuszy niemieckiej policji. Była to kolejna okazja do wymiany doświadczeń zdobytych podczas wykonywania czynności kontrolnych.

4 października 2023 r., na autostradzie A2 w pobliżu Świecka (MOP Gnilec), inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wspólne kontrole drogowe z funkcjonariuszami niemieckiej policji. Kontrolujący sprawdzali przede wszystkim stan techniczny pojazdów. Inspektorzy zaprezentowali kolegom z Niemiec Mobilną Jednostkę Diagnostyczną (MJD), czyli pojazd wyposażony w specjalistyczne urządzenia kontrolne, w jakie wyposażone są stacje kontroli pojazdów. Niemieccy policjanci poznali sposób działania Mobilnej Jednostki Diagnostycznej, dzięki której drogowe kontrole techniczne są dokładniejsze i efektywniejsze.

Sprawdzono stan techniczny 12 ciężarówek. Do pięciu pojazdów kontrolujący mieli zastrzeżenia. Stwierdzone usterki dotyczyły opon, hamulców, ramy pojazdu i układu pneumatycznego. Dwie spośród tych usterek zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne, czyli powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne niesprawnych pojazdów. Dodatkowo wyłączyli z ruch pojazdy posiadające usterki niebezpieczne. Zostaną również wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec przewoźników i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie w związku ze stwierdzonymi usterkami niebezpiecznymi.

Podczas tych działań zatrzymano również pijanego kierowcę z Białorusi, który prowadził 40-tonową ciężarówkę. Miał on w organizmie prawie 0,9 promila alkoholu. Został przekazany do dyspozycji Policji.wróć