Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Kontrole przewozu ADR na autostradzie A2

15 pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR) skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrolujący mieli zastrzeżenia tylko do jednej ciężarówki.

W środę (6 grudnia 2023 r.), na autostradzie A2 w pobliżu Rzepina, inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili wzmożone kontrole ciężarówek przewożących towary niebezpieczne. Kontrolujący sprawdzili 15 jednostek transportowych, które przewoziły ładunek niebezpieczny.

Inspektorzy stwierdzili tylko jedną nieprawidłowość w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Zastrzeżenia dotyczyły pomarańczowej tablicy umieszczonej z tyłu pojazdu-cysterny informującej o przewozie towarów niebezpiecznych. Jedna z cyfr numeru UN, tj. numeru rozpoznawczego towaru niebezpiecznego, została napisana smarem na niewytłoczonym kawałku blachy, pomimo że numer ten powinien być nieścieralny i powinien zostać czytelny po 15 minutach przebywania w ogniu.

Za stwierdzone naruszenie odpowiedzialność poniesie przedsiębiorca wykonujący ten przewóz, wobec którego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.wróć