Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Kontrole przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

22 pojazdy przewożące towary niebezpieczne skontrolowali inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrolujący nie mieli zastrzeżeń do skontrolowanych transportów ADR.

We wtorek (19 marca 2024 r.), na ekspresowej „trójce” w pobliżu Skwierzyny, inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego kontrolowali ciężarówki przewożące m.in. paliwa, gazy i inne towary niebezpieczne. Kontrolujący sprawdzili 22 jednostki transportowe, które przewoziły ładunek niebezpieczny.

Inspektorzy sprawdzali dokumenty wymagane podczas transportu towarów niebezpiecznych, m.in. dokumenty przewozowe, w których zawarte są niezbędne informacje na temat przewożonego ładunku niebezpiecznego, świadectwa dopuszczenia pojazdu, które potwierdzają spełnienie dodatkowych wymogów technicznych dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, zaświadczenia ADR potwierdzające posiadanie przez kierowcę odpowiednich kwalifikacji do wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych i instrukcje pisemne stanowiące pomoc w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu. Kontrolujący sprawdzali również gaśnice i inne wymagane wyposażenie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne.

Wszystkie pojazdy mogły kontynuować przewóz. Inspektorzy nie stwierdzili naruszeń przepisów ADR.wróć