Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Bezpieczne ferie 2020

O gotowości wszystkich służb i inspekcji w czasie ferii zimowych zapewnił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Inspektorzy ITD sprawdzą stan techniczny autokarów oraz stan kierowców.

Podczas briefingu  o gotowości do działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców województwa lubuskiego informowali: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Bogdan Trzpis, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Bogdan Piotrowski, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. lek. med. Dorota Konaszczuk.

Służby przedstawiły działania, które będą podejmowane, aby najmłodsi lubuszanie w czasie wypoczynku mogli czuć się bezpiecznie.

W czasie trwania ferii inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. będą kontrolowali autokary przewożące dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Kontrole przeprowadzane będą w miejscu odjazdu autokaru oraz na drodze podczas przejazdu. Inspektorzy będą sprawdzali stan techniczny, m.in. układ hamulcowy, kierowniczy, stan ogumienia i oświetlenie, czyli elementy, które decydują o bezpieczeństwie na drodze. ITD zbada także stan kierowców. Prowadzący muszą być trzeźwi, wypoczęci oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy.

Jednocześnie przypominamy, że potrzebę przeprowadzenia takiej kontroli można zgłaszać telefonicznie (tel. 957 255 113), faksem  (fax: 957 255 114) lub pocztą elektroniczną (e-mail: sekretariat@witd.gorzow.pl).

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie takie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego oraz miejsce i godzinę wyjazdu autokaru.

Przypominamy również, że pod adresem: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ można samodzielnie sprawdzić podstawowe dane autokaru. Do tego celu wymagany jest jedynie numer rejestracyjny pojazdu. Można uzyskać następujące informacje:
- czy autokar posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC i ważne obowiązkowe badanie techniczne;
- dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,
- stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego,
- status rejestracji pojazdu.
Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów.wróć