Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

"BEZPIECZNY AUTOKAR" – WAKACJE 2020

W czasie wakacji lubuscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą kontrolowali autokary przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Kontrole będą przeprowadzane na drogach podczas wykonywanych przewozów. Możliwe będzie również przeprowadzenie kontroli w miejscu odjazdu autokaru po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zgłoszenie takie powinno nastąpić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego, wskazanie miejsca i godziny wyjazdu autokaru.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie (957 255 113), faksem (957 255 114) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@witd.gorzow.pl).

Jednocześnie przypominamy, że pod adresem: https://bezpiecznyautobus.gov.pl można samodzielnie sprawdzić podstawowe dane autokaru. Do tego celu wymagany jest jedynie numer rejestracyjny pojazdu. Można tam uzyskać informacje:

  • o tym czy autokar posiada aktualną polisę OC i aktualne badanie techniczne;
  • o liczbie miejsc i masie pojazdu,
  • o statusie rejestracji pojazdu.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów.wróć