Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Bezpieczne wakacje 2020

O gotowości wszystkich służb i inspekcji w czasie wakacji zapewnił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Inspektorzy ITD sprawdzą stan techniczny autokarów oraz stan kierowców.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek (25 czerwca) na bulwarze w Gorzowie Wlkp.,  o gotowości do działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców województwa lubuskiego informowali: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Mirosław Jesiołkiewicz, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Pasterski, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa.

Służby przedstawiły działania, które będą podejmowane, aby najmłodsi Lubuszanie w czasie wypoczynku mogli czuć się bezpiecznie.

W czasie trwania wakacji inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. będą kontrolowali autokary przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek.

Inspektorzy będą sprawdzali stan techniczny, m.in. układ hamulcowy, kierowniczy, stan ogumienia i oświetlenie, czyli elementy, które decydują o bezpieczeństwie na drodze. ITD zbada także stan kierowców. Prowadzący muszą być trzeźwi, wypoczęci oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu kierowcy.

Kontrole będą przeprowadzane na drogach podczas wykonywanych przewozów lub w miejscu odjazdu autokaru po wcześniejszym zgłoszeniu. Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie takie powinno nastąpić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego, wskazanie miejsca i godziny wyjazdu autokaru. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie (957 255 113), faksem (957 255 114) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@witd.gorzow.pl).

Przypominamy również, że pod adresem: https://bezpiecznyautobus.gov.pl można samodzielnie sprawdzić podstawowe dane autokaru. Do tego celu wymagany jest jedynie numer rejestracyjny pojazdu. Można tam uzyskać informacje:

  • o tym czy autokar posiada aktualną polisę OC i aktualne badanie techniczne;
  • o liczbie miejsc i masie pojazdu,
  • o statusie rejestracji pojazdu.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów.wróć