Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Białoruska ciężarówka bez zezwolenia na przewóz

Kierowca białoruskiej ciężarówki próbował wypisać zezwolenie dopiero podczas kontroli. Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego unieważnili to zezwolenie. Przewóz mógł być kontynuowany po wpłaceniu kaucji na poczet przyszłej kary i po przedstawieniu nowego zezwolenia. 

W środę (13 października 2021 r.), na lubuskim odcinku autostrady A2, inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli białoruską ciężarówkę. Kierowca przewoził ładunek z Polski do Belgii. Na taki przewóz wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Blankiet zezwolenia powinien zostać wypełniony najpóźniej przed wjazdem do Polski. Kierowca próbował wypisać zezwolenie dopiero podczas kontroli. Zezwolenie zostało unieważnione.

Kierowca został ukarany mandatem. Kara finansowa czeka również przedsiębiorcę, wobec którego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 12 tysięcy złotych. Przewóz mógł być kontynuowany, ponieważ kaucja na poczet przyszłej kary została wpłacona i kierowca okazał nowe zezwolenie, które dowiózł mu inny szofer.wróć