Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Polsko-niemieckie kontrole przewozu towarów niebezpiecznych ADR

Dnia 29 czerwca w ramach współpracy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego i Policji z Brandenburgii Inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz Biura Nadzoru Inspekcyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uczestniczyli we wspólnych kontrolach przewozu towarów niebezpiecznych ADR na terenie Niemiec.

W kontrolach uczestniczyli również Policjanci z Brandenburgii oraz Saksonii, kontrolerzy z Urzędu Ochrony Pracy (Arbeitschutz), przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej (Feldjäger) oraz kontrolerzy Urzędu Celnego (Zoll).

Kontrole odbyły się po stronie niemieckiej, na punkcie kontrolnym zlokalizowanym przy autostradzie A12 Berlin – Frankfurt Nad Odrą.

Kontrolerzy sprawdzali ciężarówki przewożące towary niebezpieczne ADR jadące w kierunku polskiej granicy.

Podczas wspólnych działań skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów. 22 kontrole zakończyły się  stwierdzeniem naruszeń przepisów przewozu towarów niebezpiecznych ADR, w 4 kontrolach funkcjonariusze zwrócili uwagę na nieprawidłowo zabezpieczony ładunek.

Dodatkowo wykryto 1 przypadek nieuprawnionej ingerencji w urządzenie rejestrujące oraz 2 przypadki nieprawidłowo działającego układu oczyszczania spalin (SCR).

Wspólne działania kontrolne były okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z kontrolerami polskich i niemieckich służb kontrolnych.wróć