Przejdź do treści

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Menu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Gorzowie Wielkopolskim

Deklaracja dostępności      

Bezpieczny autokar – ferie 2024

W okresie ferii zimowych inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego będą kontrować autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Kontrole będą przeprowadzane na drogach podczas wykonywanych przewozów oraz w miejscu odjazdu autokaru.

Stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierowcy i jego uprawnienia – to m.in. sprawdzają w trakcie kontroli autokarów turystycznych inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Takie kontrole przeprowadzane są przede wszystkim na drogach podczas przejazdu autokaru.

Możliwe jest również przeprowadzenie kontroli w miejscu odjazdu autokaru po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenie takie powinno nastąpić z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego, wskazanie miejsca i godziny wyjazdu autokaru. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie (957 255 113) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@witd.gorzow.pl).

Jednocześnie przypominamy, że pod adresem: https://bezpiecznyautobus.gov.pl można samodzielnie sprawdzić podstawowe dane autokaru.

Do tego celu wymagany jest jedynie numer rejestracyjny pojazdu. Można tam uzyskać informacje:

  • o tym czy autokar posiada aktualną polisę OC i aktualne badanie techniczne;
  • o liczbie miejsc i masie pojazdu,
  • o statusie rejestracji pojazdu.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów.wróć